top of page

Werkwijze

Wanneer een kind voor het eerst, zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut komt, volgt een screening. Dit houdt in dat de kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen van het kind op het terrein van de kinderfysiotherapie thuishoren (screening). Wanneer dit het geval is wordt er een kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Om de mogelijkheden van het kind nauwkeurig te bepalen maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van specifieke testen.  Ouders/ verzorgers en anderen zijn belangrijk voor het geven van informatie over het kind, het is dan ook erg belangrijk dat ouders meekomen bij de afspraken. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt, zo nodig, een behandelplan op. Evaluatie van de behandeling vindt regelmatig plaats. Wanneer de behandelingen worden gestopt, schrijft de kinderfysiotherapeut een eindverslag.

 

Komt het kind op verwijzing van een arts, dan wordt een deel van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek de eerste keer gedaan. De werkwijze is vervolgens dezelfde als boven beschreven.

Kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar worden aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft in de eigen, 'vertrouwde' omgeving, zodat het zich prettig voelt. Bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld de schedelvorm, doen wij een meting, met bijvoorbeeld de skully app, een zeer snelle en gebruiksvriendelijke manier om de schedel in kaart te brengen. 

 

Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar worden (waar mogelijk) in de praktijk van de kinderfysiotherapeut onderzocht en behandeld. Dit biedt meer mogelijkheden en uitdagingen voor het kind. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Voorop staat het vergroten van plezier in bewegen en het stimuleren van bepaalde motorische vaardigheden. Ook kunnen er oefeningen worden gedaan samen met de ouders. Via eenvoudige bewegingservaringen worden kinderen gestimuleerd zich te concentreren en richten op het eigen lichaam. Ze worden zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit het vertrouwen in zichzelf, in elkaar en werkt het positief op de onderlinge hechting en ouder-kindrelatie. 

bottom of page