top of page
logo zonder tekst Kinderfysio_2022.png

Zorgverzekeraar & Vergoeding 

Kinderfysiotherapie Heerenveen heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Een huisarts, specialist of consultatiebureau/jeugdarts kan een kind voor kinderfysiotherapie verwijzen naar de kinderfysiotherapeut. Ook kunt u als ouder rechtstreeks, zonder tussenkomst van een verwijzer, contact opnemen met de kinderfysiotherapeut voor uw vraag. De kosten voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering (18 x) en indien nodig uit de aanvullendeverzekering van de door u gekozen zorgverzekering.

In geval van een chronische indicatie worden alle kosten vergoed uit de basisverzekering. In dat geval is wel een verwijzing van een arts of specialist vereist.

 

Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.


In de meeste gevallen is er sprake van een naturapolis. De gemaakte kosten worden dan door de Kinderfysiotherapeut rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Heeft u gekozen voor een restitutiepolis, dan ontvangt u een rekening, welke betaald behoort te worden binnen de beschreven termijn en die u zelf kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

      

De tarieven die in dat geval gehanteerd worden staan beschreven in het overzicht.

De zorgverzekeraar vergoedt hiervan een gedeelte afhankelijk van uw polis.

kind doet een motorisch spel

Praktijktarieven

Intake en onderzoek na screening 

€ 90,00

Intake en onderzoek met verwijzing 

€ 80,00

Reguliere zitting Kinderfysiotherapie 

€ 65,00

Kinderfysiotherapie aan huis

€ 80,00

Instructie/overleg ouders 

€ 65,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 

€ 65,00

Alle vermelde behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Facturen worden maandelijks verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen.

bottom of page